Enter your keyword

Velikaya Russiya (11D9N)

Velikaya Russiya (11D9N)

Velikaya Russiya (11D9N)

ประตูสู่ดินแดนรัสเซีย ‘สัมผัสประสบการณ์รัสเซียอันแสนยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง’

วันที่ 1: กรุงเทพฯ-มอสโก

 • กรุงเทพฯ – มอสโก (บินตรง TG หรือ Aeroflot)

วันที่ 2: มอสโก

 • จตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • White Rabbit
 • ละครสัตว์

วันที่ 3: มอสโก

 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • ลิ้มรสปูยักษ์คัมชัตก้าสดจากทะเล
 • ล่องเรือ Erwin Luxury Cruise

วันที่ 4: มอสโก-มูร์มานส์ก

 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า
 • White Rabbit
 • เดินทางไปมูร์มานส์ก (บินภายใน)
 • ล่าแสงเหนือ

วันที่ 5: มูร์มานส์ก

กิจกรรมเมืองหนาว:

 • สไลด์หิมะ
 • สกี
 • สโนว์โมบิล
 • ลากเลื่อนฮัสกี้และเรนเดียร์
 • ล่าแสงเหนือ

*กิจกรรมฤดูร้อน: ชมพระอาทิย์เที่ยงคืนที่เทอริเบอร์ก้า

วันที่ 6: มูร์มานส์ก

 • เรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์เลนิน
 • ฟาร์มกวางแรนเดียร์
 • ล่าแสงเหนือ

วันที่ 7: มูร์มานส์ก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • เดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (บินภายใน)
 • พระราชวังฤดูหนาว

วันที่ 8: เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • วิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • Palkin

วันที่ 9: เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • วิหารหยดเลือด
 • ร้านต้นเครื่องเยลิเซเยฟสกี
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • COCOCO

วันที่ 10: เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-กรุงเทพฯ

 • ล่องเรือชมเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • โบสถ์เชสเม่
 • บินภายในประเทศ
 • มอสโก-กรุงเทพ (บินตรง TG หรือ Aeroflot)

วันที่ 11: กรุงเทพฯ

 • สนามบินสุวรรณภูมิ