Enter your keyword

Okros Georgia 9D8N

9D8N
calendar-green

ระยะเวลาการเดินทาง

9 วัน 8 คืน

passport-green

วันออกเดินทาง

ทุกวัน

map-green

เส้นทาง

ทบิลิซี – โบดบี – ซิคนาคี- ควาเรลี – เทลาวี – จินวารี – อนานูรี – คัซเบกี – อคัลซิเค – วาร์ดเซีย – บอร์โจมี –
มิทสเคต้า

plane_icon5

สายการบินแนะนำ

Qatar airways

ประเภทการท่องเที่ยว
hills002

การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
(Natural Based Tourism)

matryoshka002

การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
(Cultural Based Tourism)

cathedral-of-saint-basil002

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
(Historical Tourism)

village002

การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท
(Rural Tourism)

alpine002

การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
(Adventure Tourism)

wine002

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
(Gastronomy Tourism)

take-a-photo002

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism)

people002

การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
(Ethnic Tourism)

What’s Hot!

 • เทือกเขาคอเคซัส

 • โรงบ่มไวน์จอร์เจียโบราณ

 • น้ำแร่บอร์โจมี

 • เมืองถ้ำยูเนสโก

 • ย่านเมืองเก่าทบิลิซี 

 • บ้านเกิดผู้นำสหภาพโซเวียตโจเซฟ สตาลิน 

 • มาสเตอร์คลาสอาหารจอร์เจีย

Worth to eat!

 • จอร์เจียนบาร์บีคิว

 • คาชาปูริ ขนมปังไส้ชีส

 • คินคาลี เกี๊ยวจอร์เจีย 

 • ลิ้มรสไวน์จอร์เจีย

Worth to join!

 • สมาชิก 4-16 ท่าน

ตารางการเดินทาง
Day 1

กรุงเทพ – ทบิลิซี

 • 02.30 น. เดินทางออกจากประเทศไทย  (14.20 ชม.)

 • แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา

 • 13.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติทบิลิซี

 • เช็คอินสัมภาระ

 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • รับประทานอาหารเย็น

Day 2

ภาคตะวันออก (โบดบี – ซิคนาคี- ควาเรลี – เทลาวี)

 • สำนักสงฆ์โบดบี 

 • เมืองซิกนาคี 

 • โรงบ่มไวน์คาเรบา

 • ลิ้มรสไวน์จอร์เจีย

Day 3

ภาคเหนือ (จินวารี – อนานูรี – คัซเบกี)

 • ชมสวนชาฟชาวาดเซ 

 • เขื่อนจินวารี 

 • ป้อมปราการอนานูรี

Day 4

ภาคเหนือ (คัซเบกี)

 • วิหารเกอร์เกตี้ บนยอดเขาสูงกว่า 2,000 เมตร 

 • เทือกเขาคอเคซัส 

 • ชายแดนจอร์เจีย-รัสเซีย

Day 5

ภาคกลาง (กูดาอูรี – กอรี – อุพลิสซิคเค – บอร์โจมี)

 • กูดาอูรีวิวพอยท์ 

 • พระราชวังมุครานี

 • พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน 

 • พิพิธภัณฑ์ถ้ำโบราณอุพลิสซิคเค

Day 6

ภาคใต้ (อคัลซิเค – วาร์ดเซีย)

 • ปราสาทรบาติ

 •  เมืองถ้ำวาร์ดเซีย

Day 7

ภาคกลาง (บอร์โจมี – มิทสเคต้า – ทบิลิซี)

 • กระเช้าลอยฟ้าชมวิวบอร์โจมี 

 • สวนพฤษศาสตร์และแหล่งน้ำแร่ ลิ้มลองรสชาติ “น้ำแร่บอร์โจมี”

 • เมืองมิทสเคต้า 

 • วิหารสเวียตติโคเวลี 

 • สำนักสงฆ์จวารี

Day 8

ทบิลิซี

 • วิหารเมเทคี 

 • กระเช้าลอยฟ้า 

 • ป้อมนาริคาลา

 • ย่านเมืองเก่าทบิลิซี 

 • วิวพานอรามาทบิลิซี
Day 9

ทบิลิซี – มิทสเคต้า – มุครานี

 • ทบิลิซี – กรุงเทพ