Enter your keyword

Udachi Series: Zargosk

Udachi Series: Zargosk

ซากอร์ส (Zargosk)

        หนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่และงดงามที่สุดของประเทศรัสเซีย เมืองอันแสนงดงามแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นในศตวรรษที่ 17 ตามความเชื่อของคนรัสเซียที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์ โดยเป็นที่ฝังร่างของนักบุญรัสเซีย เซนต์เซอร์จิส ที่กษัตริย์โบราณให้การเคารพนับถือ ต้องแวะมาศักการะก่อนออกรบเสมอ แต่เดิมเมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักในนามเมืองเซอร์กิเยฟ ปาสาด และมาถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งว่าซาร์กอส อันเป็นนามสกุลของนักปฏิวัติชื่อดังในสมัยโซเวียต

        เมืองซาร์กอสใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากมอสโก ด้วยสถาปัตยกรรมอันแสนงดงามราวกับสรวงสวรรค์ ทำให้ผู้คนจำนวนมากนิยมเดินทางไปสัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสักครั้ง นอกจากวิหารที่ได้รับการยอมรับจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกแล้ว ภายในอาคารยังมีน้ำมนต์ที่หลอมรวมความเชื่อของคนรัสเซียที่นิยมนำไปดื่มเพื่อความโชคดี มั่งคั่ง แข็งแรง เป็นจำนวนมาก

        เมืองซาร์กอสอยู่ห่างจากมอสโกราว 2-3 ชั่วโมง แต่กลับเป็นเมืองน่ารักที่แสนสงบ เป็นจุดกำเนิดของแม่ลูกดกอันแสนน่ารัก มีความผสมผสานระหว่างธรรมชาติและศิลปะรัสเซียโบราณอย่างลงตัว ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นอีกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน