Enter your keyword

Udachi Series: Veliky Novgorod

Udachi Series: Veliky Novgorod

 เวลิกี้ โนฟโกรัด (Veliky Novgorod)

        เมืองโบราณที่ตั้งอยู่ระหว่างมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อันเปรียบเสมือนจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย โดยมีจุดเริ่มต้นกว่าพันปีก่อน โดยเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำโวลคอฟ เป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายของอารยธรรมโบราณกับนานาประเทศ ทำให้บริเวณแห่งนี้เป็นดินแดนที่รุ่มรวยที่สุดในยุคนั้น

        ด้วยความยิ่งใหญ่ของเมืองเวลิกี้ โนฟโกรัด ทำให้เจ้าชายคนสำคัญของราชวงศ์รูริคหลายพระองค์ได้เดินทางมาปกครองเมืองแห่งนี้ และพัฒนาให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายและศูนย์กลางทางวัฒนธรรม

        ปัจจุบันเวลิกี้ โนฟโกรัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาที่ล้ำค่าและเป็นการเรียนรู้ทางวัฒธรรมของรัสเซียอย่างแท้จริง