Enter your keyword

Pray for Saint Petersburg

Pray for Saint Petersburg

บริษัท อูดาชี จำกัด
ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ระเบิด ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ขอให้ผู้เสียชีวิตได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

#PrayforSaintPetersburg