Enter your keyword

เที่ยวอิซมีร์ เมืองมรดกโลกริมทะเลอีเจียน ชมวัฒนธรรมกรีก-โรมันในตุรกี

เที่ยวอิซมีร์ เมืองมรดกโลกริมทะเลอีเจียน ชมวัฒนธรรมกรีก-โรมันในตุรกี

 

อิซมีร์ (Izmir) อีกหนึ่งหมุดหมายปลายทางของทริปต่างประเทศอันแสนโดดเด่น โดย อิซมีร์ เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของแคว้นอานาโตเลีย เมืองอันดับที่สามที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศตุรกี อิซมีร์เป็นเมืองริมทะเลอีเจียนที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา มีภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อน มีประชากรอาศัยประมาณ 3 ล้านคน อิซมีร์มีประวัติศาสตร์เมืองที่บันทึกไว้มากกว่า 3,000 ปี และมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 8,500 ปีในฐานะที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นับตั้งแต่ยุคหินใหม่ ในสมัยโบราณคลาสสิก เมืองนี้เป็นที่รู้จักใน ชื่อ “สเมียร์นา” (Smyrna) และในภายหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิซมีร์ซึ่งเป็นชื่อในภาษาตุรกีและทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในอดีตถือเป็นท่าเรือการค้าที่สำคัญของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของจักรวรรดิออตโตมัน เป็นเมืองศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจที่ทันสมัย เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายความเป็นยุโรปเมดิเตอร์เรเนียน

สถานที่ท่องเที่ยวตุรกีที่แนะนำ

  • เอฟเฟส (Efes) หรือเอฟฟิซุส เมืองอารยธรรมกรีกโบราณเอฟฟิซุสหรือที่คนท้องถิ่นทั่วไปมักเรียกว่า เอฟเฟส เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลอีเจียนของประเทศตุรกีและใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศทางตะวันตก เป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของโลก และแหล่งท่องเที่ยวตุรกีที่สำคัญ ก่อสร้างโดยชาวกรีกเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล มีประวัติศาสตร์ตุรกีที่ยาวนาน ในยุคโบราณเอฟฟิซุสเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมกรีก ก่อสร้างโดยชาวกรีก 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วง 400 ปีก่อนคริสตกาลเมืองโบราณแห่งนี้ถูกทำนุบำรุงโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เอฟฟิซุสมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรีกโบราณ มีหลายโบราณสถานที่สำคัญในเอฟฟิซุส อาทิ โบสถ์พระแม่มารีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายพระแม่มารีแห่งแรกของโลก หอสมุดเซลซัสสร้างเพื่อถวายแก่บิดา จูเลียส ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโบราณ มีโครงสร้างที่แข็งแรงและถูกสร้างในรูปแบบของกรีกโบราณ มหาวิหารเทพีอาร์เทมิสเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เป็นศิลปะกรีกโบราณ สร้างขึ้นในเกียรติธรรมของเทพเจ้าอาร์เทมิส เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของชาวกรีก บ้านพระแม่มารีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนักแสวงบุญชาวคริสเตียนทั่วโลก นับเป็นเมืองท่องเที่ยวตุรกีที่พลาดไม่ได้

  • หมู่บ้านซิรินเช ในอดีตมีชื่อว่า Çirkince ซึ่งแปลว่าน่าเกลียดในภาษาตุรกี ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอิซมีร์เป็นซิรินเช ซึ่งแปลว่าสวยงาม น่ารัก เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลางหุบเขา ผสมผสานวัฒนธรรมกรีกและตุรกี หมู่บ้านนี้มีลักษณะทางศิลปะและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวเนื่องจากบรรยากาศที่สวยงามและวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตุรกีดั้งเดิม หมู่บ้านซิรินเชมีบ้านเรือนที่มีอายุมากทีได้รับการปรับปรุงอย่างสวยงาม ปัจจุบันซิรินเชกลายเป็นที่ตั้งของบ้านพักผ่อนและรีสอร์ทที่สะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการผลิตไวน์ในซิรินเช ซึ่งเป็นที่มาของไวน์อีเจียนที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีตลาดสดท้องถิ่นที่เปิดในวันอาทิตย์อีกด้วย

 

  • ทะเลอีเจี้ยน เป็นทะเลที่ทอดยาวของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนระหว่างยุโรปและเอเชีย ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรบอลข่านและอนาโตเลีย อยู่ระหว่างประเทศกรีซกับตุรกี ทางตอนเหนือทะเลอีเจียนเชื่อมต่อกับทะเลมาร์มาราซึ่งจะเชื่อมต่อกับทะเลดำ โดยช่องแคบดาร์ดาเนลส์และบอสฟอรัส ตามลำดับ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรีก เป็นแหล่งอารยธรรมของโลกสมัยหนึ่ง ทะเลอีเจี้ยนมีน้ำที่ใสและสวยงาม มีหลายหมู่เกาะที่น่าสนใจตลอดชายฝั่ง หนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในทะเลอีเจียนคือ เกาะโรดส์ (Rhodes) ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และศิลปะที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีเกาะซานโตรีนี (Santorini) ที่มีวิวทะเลที่งดงามและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอารยธรรมของกรีกโบราณ ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอีเจี้ยนและหมู่เกาะอีเจี้ยน มีบทบาททางเศรษฐกิจในการติดต่อระหว่างประเทศและการค้าส่งสินค้า เป็นหนึ่งในทะเลที่มีความสำคัญทางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ ชาวโรมันยึดครองพื้นที่ภายใต้จักรวรรดิโรมัน ไม่นานพื้นที่แห่งนี้ถูกยึดครองโดยจักรวรรดิไบแซนไทน์ หลังจากนั้นจักรวรรดิออตโตมันยึดครองต่อมา มีอำนาจในทะเลแห่งนี้นานถึง 500 ปี จนกระทั่งถูกเปลี่ยนการปกครองเข้าสู่ยุคตุรกีสมัยใหม่ ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงพลังและน่าสนใจในโลกสมัยปัจจุบัน ทะเลอีเจี้ยนมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความเป็นมนุษย์ในทวีปยุโรปและเอเชีย มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมายที่นี่ทั้งทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ทำให้นักท่องเที่ยวต้องประทับใจและสนุกสนานในการสำรวจทะเลอีเจี้ยนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับธรรมชาติทางทะเล การสำรวจเกาะเล็ก ๆ ที่น่าสนใจ หรือการพักผ่อนในรีสอร์ทที่หลากหลายสไตล์ ทะเลอีเจี้ยนเป็นปรากฏการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในการเยือนชมตุรกี

Map: https://maps.app.goo.gl/SEyhLWCTyvruYfiy9