Enter your keyword

การเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซีย

การเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซีย

travel_advice

General tourist information
คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวรัสเซีย

ที่พัก

 • – มาตราฐานโรงแรมของรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่เทียบเท่ามาตราฐานสากลทั่วโลกเท่าที่ควร
 • ไม่ควรเก็บทรัพย์สินมีค่าของท่านไว้ในห้องพัก หรือการนำทรัพย์สินมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ควรนำทรัพย์สินมีค่าไว้กับตัว หรือเก็บไว้ในเซฟของทางโรงแรม
 • การบริการในเรื่องการขนกระเป๋าในรัสเซียจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองไทย พนักงานขนกระเป๋ามีน้อย จึงอาจทำให้ท่านต้องรอกระเป๋านานมาก หากท่านสามารถยกเองได้จะทำให้สะดวกมาก – คนรัสเซียนิยมสูบบุหรี่แม้กระทั่งในที่สาธารณะ เช่น ในโรงแรม อาจก่อความรำคาญด้านกลิ่นให้กับท่านได้ทุก

visa_russia

 วีซ่าและรีจิสเตอร์

ไทยและรัสเซียข้อตกลงในการยกเลิกการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักท่องเที่ยว โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศรัสเซียได้ 30 วัน การ เดินทางไปยังประเทศรัสเซีย จะต้องทำการรีจิสเตอร์เพื่อระบุที่พักในขณะอยู่ในประเทศรัสเซีย ในกรณีพำนักเกิน 7 วันทำการ ดังนั้นห้ามทำเอกสารเข้าเมืองรัสเซียหายโดยเด็ดขาด

การให้ทิป

 • สำหรับภัตตาคาร โรงแรม โดยมาตราฐานจะให้ทิป 10% ของค่าบริการ
 • สำหรับผู้ให้บริการอื่นต่างมุ่งหวังที่จะได้รับค่าทิปเป็นการตอบแทนจากผู้ใช้บริการ โดยมาตราฐานจะให้ทิป
 • 5 ดอลล่าร์ต่อวันสำหรับไกด์หรือคนขับรถ

การจัดเตรียมสัมภาระ

 • การเดินทางมีการเปลี่ยนเครื่องและเดินทางไปหลายเมือง กระเป๋าเดินทางควรเลือกให้มีน้ำหนักเบา  รวมสัมภาระแล้วต้องไม่เกิน  23  กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • กระเป๋าแฮนด์แบ็ค อนุญาตให้นำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเฉพาะขนาดเล็ก และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมเท่านั้น

หมายเหตุ

 1. ระบบรักษาความปลอดภัยที่สนามบินทุกแห่ง ไม่อนุญาตให้นำมีดพับ, ของมีคมหรือวัตถุอื่นใด
  ที่อาจใช้ในการก่อเหตุการณ์ร้ายขึ้นเครื่อง รวมทั้งของเหลวทุกชนิด
  ควรจัดเก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ที่ส่งลงท้องเครื่อง การเก็บของเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าถือ
  สนามบินบางแห่งถ้าตรวจพบอาจทำการยึดไว้โดยไม่คืนให้
 2. เที่ยวบินภายในประเทศจะเข้มงวดกับการชั่งน้ำหนักมาก จะให้สิทธิน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อท่าน และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเฉพาะขนาดเล็ก และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น

เครื่องแต่งกาย

ควรตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางเพื่อจัดเตรียมเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามฤดูกาล
คนรัสเซียส่วนใหญ่นิยมจะสวมใส่สีดำในช่วงฤดูหนาว และเสื้อผ้าสีสันในช่วงฤดูอื่นๆ

ยาประจำตัว

ท่านที่มีโรคประจำตัวควรนำยาติดตัวไปด้วย ประเทศรัสเซียไม่สามารถซื้อยาเฉพาะโรคได้หากไม่มีใบสั่งแพทย์

บัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม

บัตรเอทีเอ็มชนิดเดบิตและเครดิตสามารถใช้ชำระสินค้าและบริการได้ทั่วไป อาทิ โรงแรม ภัตตาคาร
และห้างสรรพสินค้า  โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ควรใช้บัตรอย่างระมัดระวังมิจฉาชีพ
หมายเหตุ การกดเงินจากตู้เอทีเอ็มมีค่าบริการต่อครั้ง 100-150 บาท ตามเงื่อนไขของธนาคาร

กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศรัสเซีย จะใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์
โดยส่วนใหญ่จะเป็นปลั๊กสองหัวกลมฝังผนังตามมาตรฐานของยุโรป/เยอรมัน Type C CEE 7/16 (Europlug
2.5 A/250 V ungrounded)

ความปลอดภัย

 • ในปัจจุบัน รัสเซียมีความปลอดภัยในทรัพย์สินค่อนข้างต่ำ ผู้เดินทางจึงต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษ
  ควรเดินทางไปเป็นกลุ่ม ไม่ควรแยกไปเที่ยวหรือจับจ่ายสินค้าคนเดียว โปรดระมัดระวังการกรีดกระเป๋า กระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์ ควรถือไว้ด้านหน้า ตามสถานที่ท่องเที่ยวจะมีพ่อค้าเร่  มาเดินประกบเพื่อขายสินค้าบางครั้งจะเป็นมิจฉาชีพเข้ามาล้วงกระเป๋าท่านได้
 • สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวควรนำยารักษาโรคติดตัวไปด้วย
 • ไม่ควรเก็บทรัพย์สินมีค่าของท่านไว้ในห้องพักหรือการนำทรัพย์สินมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ควรนำทรัพย์สินมีค่าไว้กับตัว หรือเก็บไว้ในเซฟของทางโรงแรม
 • การบริการในเรื่องการขนกระเป๋าในรัสเซียจะไม่สะดวกสบายเหมือนเมืองไทย พนักงานขนกระเป๋ามีน้อย จึงอาจทำให้ท่านต้องรอกระเป๋านานมาก หากท่านสามารถยกเองได้จะทำให้สะดวกมาก
 • คนรัสเซียนิยมสูบบุหรี่แม้กระทั่งในที่สาธารณะ เช่น ในโรงแรม อาจก่อความรำคาญด้านกลิ่นให้กับท่านได้ทุก

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ

การโทรศัพท์ไปยังต่างประเทศให้กดรหัสประเทศ+หมายเลขโทรศัพท์
กรณีโทรกลับประทศไทย สามารถซื้อซิมการ์ดของรัสเซียโทรกลับได้ ให้กด +66 + รหัสจังหวัด
+ หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบริการขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละเครือข่าย ราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 20 บาทต่อนาที
ตัวอย่าง +66814444444, +662555555

เงินและอัตราแลกเปลี่ยน

รัสเซียเป็นประเทศที่ใช้เงินตราสกุลรูเบิล โดยแยกย่อยดังนี้
เหรียญ 1,5,10,25,50 โคเป็ก (Kopek)
เหรียญ 1, 2, 5, 10 รูเบิล (ruble)
ธนบัตร 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 รูเบิล (ruble)

สกุลเงินรูเบิลสามารถแลกเปลี่ยนในประเทศไทยได้ แต่ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร การเดินทางไปรัสเซีย
จึงสามารถนำเงินรูเบิล ดอลล่าร์สหรัฐ หรือยูโร นอกจากนี้ยังสามารถใช้เช็คเดินทาง หรือใช้เครดิตคาร์ด
เพื่อขึ้นเงินสดจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 3% – 5% การแลกเปลี่ยนเงินรูเบิลควรแลกที่จุดรับแลกเปลี่ยน
เงินของธนาคาร หรือตู้แลกเปลี่ยนอัตโนมัติ ปัจจุบันไม่มีตลาดมืดแล้ว

หมายเหตุ ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรควรเป็นธนบัตรใหม่และต้องไม่มีตำหนิ ขีดเขียน หรือตราใด ๆ
บนธนบัตร เนื่องจากพนักรับแลกเงินจะเข้าใจว่าเป็นธนบัตรที่ใช้ในการกระทำความผิดทางกฎหมาย
อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 RUB = 0.57 บาท (เม.ย. 2558)

No Comments

Post a Comment