Enter your keyword

อูดาชีเพื่อน้องหมาน้องแมว

อูดาชีเพื่อน้องหมาน้องแมว

หลังจากเราได้ทำโครงการเสื้อเพื่อการกุศล โดยแบ่งออกเป็นทำบุญกับบ้านเด็กและสัตว์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางทีมงานอูดาชี ได้เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ส่วนทางเราจะนำเงินไปบริจาคและทำบุญต่อที่ไหน เราจะอัพเดทข่าวสารให้เพื่อนๆต่อไป

ขอขอบคุณการสนับสนุนของเพื่อนๆที่ใจบุญช่วยเหลือสังคมและสัตว์มา ณ ที่นี้

ขอให้สุขกาย สุขใจ ตลอดไป อนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ

 

สำหรับคนที่สนใจซื้อเสื้อ สามารถติดต่อได้ที่ 0853003113, 0888870245 หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.f acebook.com/udachi.co.th

เสื้อลายรัสเซีย

เสื้อลายรัสเซีย

 

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด8

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด11

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด9

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด12

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด13

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด14

บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ปากเกร็ด15

No Comments

Post a Comment