Enter your keyword

มารู้จักเมืองปสคอฟ

มารู้จักเมืองปสคอฟ

เมืองหลวงแห่งรัฐวลาดิมีร์-ซุสดาล (รัสเซียโบราณ), รัสเซีย

เมืองหลวงแห่งรัฐวลาดิมีร์-ซุสดาล (รัสเซียโบราณ), รัสเซีย

เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงแห่งรัฐวลาดิมีร์-ซุสดาล

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรเคียฟรุส (อาณาจักรรัสเซียแห่งแรก) ล่มสลายลงเพราะการแย่งชิงอำนาจภายในระหว่างผู้ปกครองเมืองต่างๆ ในศตวรรษที่ 12

ปสคอฟกลายเป็นพี่ใหญ่แห่งรัฐทายาทเคียฟรุสที่ล่มสลายไป เครมลินแห่งปสคอฟ ที่ถือเป็นป้อมปราการหลักแห่งเมือง และเป็นที่พักอาศัยของกษัตริย์ผู้ปกครอง แต่ยังมีกำแพงเมืองที่มีความสำคัญในการป้องกันเมืองจากข้าศึก เป็นที่น่าเสียดาย กำแพงส่วนใหญ่ไม่โชคดีพอที่จะอยู่ถึงปัจจุบัน ถูกทำลายและพังไปเกือบหมด

จากภาพเราจะมองเห็นสิ่งปลูกสร้างในศตวรรษที่ 17 ได้แก่ โบสถ์ทรินิตี้ และห้องแห่งการพิพากษา ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นมาของเมือง และผู้ปกครองเมืองปสคอฟ

อีกเมืองหนึ่งที่กักเก็บประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนปัจจุบัน อีกจุดมุ่งหมายที่ควรไปเยือนสักครั้ง

No Comments

Post a Comment