Enter your keyword

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยสังเขปรัสเซีย

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยสังเขปรัสเซีย

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยสังเขป

history_russia

ประวัติศาสตร์

ชาวสลาฟเป็นชนชาติแรกๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัสเซียแต่โบราณแต่เป็นชนเผ่าที่อ่อนแอ มักจะถูกรุกรานจากชนเผ่ารอบข้าง และในสมัยนั้นเกิดความขัดแย้งภายในชนเผ่า ชาวสลาฟจึงยินดีที่จะเชื้อเชิญชาววาแรนเจียนหรือไวกิ้ง ก็คือ แสกนดิเนเวียปัจจุบันเข้ามาปกครองเหล่าสลาฟ และตั้งราชวงศ์รูริคขึ้นและสืบทอดเรื่อยมาจนในศตวรรษที่ 16 ได้ถือกำเนิดราชวงศ์ใหม่ขึ้นเรืองอำนาจแทนราชวงศ์รูริคและเป็นราชวงศ์สุดท้ายของรัสเซีย คือ ราชวงศ์โรมานอฟ โดยได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับรัสเซียจนวาระสุดท้ายก่อนจะถูกปฏิวัติโดยพรรคบอลเชวิคโดยการนำของวลาดิมีร์ เลนิน ซึ่งได้นำพารัสเซียเข้าสู่สมัยสหภาพโซเวียตอย่างเต็มตัวจนปี ค.ศ.1991 สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงและก้าวเข้าสู่โลกเสรีเฉกเช่นชาติตะวันตกและปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมาจนปัจจุบันหรือที่รู้จักกันดีในนาม “สหพันธรัฐรัสเซีย”

วัฒนธรรม

Russkii-ansambl-sarov

วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของรัสเซีย มีความเป็นมาที่ยาวนานมาก โดยวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัสเซียมายาว วัฒนธรรมของรัสเซียถูกถ่ายทอดออกมาผ่านศิลปะหลายแขนงมาก อาทิ บทกวี บัลเลต์ โอเปร่า ภาพยนต์ สถาปัตยกรรม รวมไปถึงแอนิเมชั่น วัฒนธรรมรัสเซียถูกเผยแพร่และได้สร้างอิทธิพลให้กับโลก นอกจากนี้ยังรวมถึงความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของรัสเซียด้วย

รัสเซียหรือชาวสลาฟตะวันออก ในช่วงตอนต้นของประวัติศาสตร์ล้วนได้รับอิทธิพลมากจากเพื่อนบ้าน อาทิ สแกนดิเนเวียน เติร์ก ชนเผ่าเร่ร่อนในทุ่งหญ้าสเตปป์ โดยในศตวรรษที่ 9 ชาววาเรนเจียนหรือไวกิ้ง ได้เข้ามาปกครองชาวรัสเซียและสร้างอาณาจักรเคียฟรุส (Kievan-Rus) ขึ้นมา และเคียฟรุสก็ได้น้อมรับศาสนาคริสต์ออธอดอกซ์จากไบแซนไทน์อย่างยินดี เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งระหว่างชาวสลาฟและไบแซนไทน์ หลังจากไบแซนไทน์เสื่อมอำนาจลงในปี ค.ศ. 1453 ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ออธอดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดจึงย้ายมาอยู่ที่รัสเซีย และจากนั้นรัสเซียสถาปนาตนเป็นทายาทแห่งไบแซนไทน์หรือเรียกว่า “โรมแห่งที่ 3”

หลังศตวรรษที่ 18 รัสเซียได้รับวัฒนธรรมตะวันตกภายใต้นโยบายการปกครอง ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้ซึ่งมีแนวคิดนิยมตะวันตก พระองค์ย้ายเมืองหลวงจากมอสโคว์มาสู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และวางผังเมืองใหม่ทั้งหมดและรับสั่งให้สถาปนิคชาวตะวันตกเป็นผู้เข้ามาออกแบบสร้างเมืองแห่งนี้

ศตววรษที่ 20 เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของรัสเซียครั้งยิ่งใหญ่ ระบบซาร์ได้หมดไปจากรัสเซีย เข้าสู่ยุคการปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์ และกำเนิดวัฒนธรรมโซเวียต ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการปกครองโดยพรรคบอลเชวิคในยุคปัจจุบัน รัสเซียได้รับสื่อจากตะวันตกมากขึ้น สังคมและวัฒนธรรมของรัสเซียเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก แต่ทั้งนี้พื้นฐานของรัสเซียยังคงเป็นสังคมส่วนใหญ่ยังคงอนุรักษ์นิยมเช่นเดิม

No Comments

Post a Comment