Enter your keyword

งานสัมมนาวิชาการ CHULA Russian Week 2020 “ภาษารัสเซียกับอาชีพในฝัน”

งานสัมมนาวิชาการ CHULA Russian Week 2020 “ภาษารัสเซียกับอาชีพในฝัน”

CHULA Russian Week 2020

“ภาษารัสเซียกับอาชีพในฝัน”

ใครๆต่างก็ต้องมีความฝัน แต่จะไปได้ใกล้ฝันแค่ไหน สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เรากล้าจะเดินไปหรือไม่ก็เท่านั้นเอง

ฝันว่าจะเป็นอิสระในโลกที่มีแต่ข้อจำกัด โดยเฉพาะข้อจำกัดทางด้านภาษา ทำให้คุณเฟิร์น อลิสา สินนา ตัดสินใจกระโจนเข้าสู่วงการรัสเซียศึกษา ถึงไม่ได้รักภาษาแต่เสน่ห์ของรัสเซีย ก็เปิดประตูต้อนรับจนยากจะถอนตัว

แรงบันดาลใจจากเพื่อนและการเรียนในมหาวิทยาลัย ที่ช่วยผลักดันให้เกิดลู่ทางการพัฒนาตนเอง เผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้าง การท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยากเก็บไว้คนเดียว แต่อยากแชร์ให้คนไทยได้รู้ ว่าของดีจริงๆเป็นแบบไหน และทำยังไงถึงจะไปถึง

บางคนชอบเที่ยว บางคนชอบกิน บางคนชอบชมความแตกต่างนี่แหละที่ทำให้ชีวิตสนุก และการเดินทางก็มีความหมายหลายสีสัน อูดาชีเกิดจากความต้องการในการแบ่งปัน การแชร์ และการบอกต่อ ที่เป็นเสียงทำนองเติมแต่ง เคล้าคลอทุกการเดินทาง

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ในวันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เชิญไปพูดในงาน…

 “ภาษารัสเซียกับอาชีพในฝัน” มีเด็กๆเข้ามารับฟัง เหมือนเป็นเชื้อไฟฝัน ที่อยากจะส่งต่อพลังให้กันและกัน อูดาชีขอเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากฝัน มีสิทธิ์ฝัน และเดินทางไปให้ถึงจุดหมาย ก่อนจะยื่นไฟ จุดให้คนอื่นๆข้างหลัง ได้ก้าวเดินตามหรือนำไป