Travel >> Services >>Transportation

transportation
ประเภทรถ รถพรีเมี่ยม รถมินิแวน รถสปรินเตอร์ รถบัส
จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน 4-6 ท่าน 6-15 ท่าน 15-35 ท่าน

มอสโก

รายละเอียด มาตราฐาน (3+1 ที่นั่ง) พรีเมี่ยม (3+1 ที่นั่ง) มินิแวน (7+1 ที่นั่ง) สปรินเตอร์ (17+1 ที่นั่ง)
ประเภทเครื่องบิน 650 800 800 1,000
รับ-ส่งสนามบิน(เที่ยวเดียว) 3,250 4,000 4,000 5,000

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รายละเอียด มาตราฐาน (3+1 ที่นั่ง) พรีเมี่ยม (3+1 ที่นั่ง) มินิแวน (7+1 ที่นั่ง) สปรินเตอร์ (17+1 ที่นั่ง)
รายชั่วโมง 600 700 700 900
รับ-ส่งสนามบิน(เที่ยวเดียว) 3,000 3,500 3,500 4,500
วิธีการสั่งจองบริการ
  • แจ้งวันและเวลาที่ต้องการใช้บริการ
  • ชำระค่าบริการพร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนให้กับบริษัทฯ มาที่ payment@udachi.co.th
หมายเหตุ
  • บริการระหว่าง 9.00-18.00 น. คิดราคาปกติ
  • บริการระหว่าง 18.00-09.00 น. มีค่าบริการเพิ่มจากราคาปกติ 50%
  • บริการทรานเฟอร์รวมค่าจอดรถ ณ สนามบิน 1 ชั่วโมง
  • กรณีเกินเวลาลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าจอดรถ ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆกำหนด
  • กรณีลูกค้าเลือกเดินทางด้วยเส้นทางที่มีค่าบริการผ่านทาง ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
  • คนขับรถจะจอดรถรอรับบริเวณประตูทางออกอาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยให้สังเกตป้ายทะเบียนที่บริษัทแจ้งกับท่านล่วงหน้า
  • บริการรถรายชั่วโมง จะต้องใช้บริการขั้นต่ำ 3 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าบริการ +2 ชั่วโมง จากการใช้บริการจริง

Subscribe to Newsletter

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารจากเรา