Enter your keyword

Tags: Vladimir-Suzdal

Udachi Series: Vladimir-Suzdal

Vladimir-Suzdal สัมผัสกับความงดงามของวงแหวนทองคำรอบมอสโก กับเมืองวลาดิเมียร์ ซุสดาล เมืองเล็กแต่น่ารัก นักท่องเที่ยวนิยมนั่งรถม้าไปรอบๆเมือง แวะตลาดพื้นบ้าน เพื่อซื้อผลไม้ น้ำผึ้งป่า