Enter your keyword

Tags: rooftop

รัสเซีย: Rooftop Tour ไต่หลังคา แตะขอบฟ้าเมือง St. Petersburg

รัสเซีย: Rooftop Tour ไต่หลังคา แตะขอบฟ้าเมือง St. Petersburg

ความพิเศษตรงที่เป็นทริปที่ไม่ได้ออกไปนอกเมือง ไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่สำคัญของเมือง ไม่ได้อยู่ในที่ราบ ไม่ได้อยู่บนพื้นทวีป แต่พวกเรากำลังอยู่บนหลังคาบ้านคนอื่นค่ะ!!!