Enter your keyword

Tags: Moscow

สวัสดีปีจอแบบรัสเซียๆ

สวัสดีปีจอแบบรัสเซียๆ

สวัสดีปีจอ จากน้องๆ4ขาพาตะลุยหิมะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของ Udachiและมอบทุกความทรงจำดีๆให้กับทีมงานตลอดมา