Enter your keyword

Tags: โบราณสถาน

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี ชื่อมาจากในภาษาตุรกีหมายถึงปราสาทปุยฝ้ายตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี

เที่ยวอิซมีร์ เมืองมรดกโลกริมทะเลอีเจียน ชมวัฒนธรรมกรีก-โรมันในตุรกี

อีกหนึ่งหมุดหมายปลายทางของทริปต่างประเทศอันแสนโดดเด่น โดย อิซมีร์ เป็นมหานครในปลายสุดทางตะวันตกของแคว้นอานาโตเลีย อิซมีร์เป็นเมืองริมทะเลอีเจียนที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา