Enter your keyword

Tags: เมืองอนานูรี

คัซเบกีในจอร์เจีย (Kazbegi)

คัซเบกีในจอร์เจีย (Kazbegi)

การเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัส ด้วยระยะเวลาราว 3 ชั่วโมงกว่า จะนำพาคุณเข้าสู่เส้นทางแห่งการค้าโซเวียต สองข้างทางไม่เพียงแต่ธรรมชาติและขุนเขาที่โอบล้อม

แนะนำเมืองเด็ดในจอร์เจียที่คุ้มค่าแก่การเดินทางไป

แนะนำเมืองเด็ดในจอร์เจียที่คุ้มค่าแก่การเดินทางไป

โปรแกรมจอร์เจียคัดมาแล้วว่าไม่ต้องเดินทางไกล แต่เห็นไฮไลต์ครบ อูดาชีคัดมาแต่คุณภาพ ที่ไม่เหมือนใคร พบกับสุดยอดเมืองแนะนำ ภูเขา หิมะ แสงแดด สายน้ำ ในเส้นทางที่ดีที่สุดของจอร์เจีย