Enter your keyword

Tags: เกาะอัลโฮน

Udachi Series: Baikal

ทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีความลึกและใสบริสุทธิ์ที่สุด จนได้รับการบันทึกลงในบัญชีรายชื่อมรดกโลก

UdachixBaikal

ไบคาลคือ เพชรน้ำงามที่เฝ้ารอการเจียรไนมานับล้านปี ผืนน้ำแข็งจากทะเลสาบที่ใสและบริสุทธิ์ในโลก จนกลายเป็นสีฟ้าขาวสะท้อนตัดกับขอบฟ้า ไบคาลเป็นน้ำแข็งใสดั่งคริสตัล เที่ยวได้ปีละ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้น เก็บกระเป๋า ออกเดินทางไปด้วยกัน