Enter your keyword

Tags: อารยธรรมโบราณ

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี ชื่อมาจากในภาษาตุรกีหมายถึงปราสาทปุยฝ้ายตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี

เอฟฟิซุส นครโบราณอันยิ่งใหญ่ในตุรกี มรดกโลกที่ไม่ควรพลาด

เอฟฟิซุส นครโบราณอันยิ่งใหญ่ในตุรกี มรดกโลกที่ไม่ควรพลาด

อูดาชีพาย้อนรอยนครโบราณอันแสนยิ่งใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวตุรกียอดนิยม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองกรีก