Enter your keyword

Tags: อาณาจักรเคียฟรุส (Kievan-Rus)

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยสังเขปรัสเซีย

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยสังเขปรัสเซีย

ชาวสลาฟเป็นชนชาติแรกๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัสเซียแต่โบราณแต่เป็นชนเผ่าที่อ่อนแอ มักจะถูกรุกรานจากชนเผ่ารอบข้าง และในสมัยนั้นเกิดความขัดแย้งภายในชนเผ่า ชาวสลาฟจึงยินดีที่จะเชื้อเชิญชาววาแรนเจียนหรือไวกิ้ง ก็คือ แสกนดิเนเวียปัจจุบันเข้ามาปกครองเหล่าสลาฟ