Enter your keyword

Tags: รถยนต์ของรัสเซีย

หน้าหนาวกับชีวิตบนท้องถนน

หน้าหนาวกับชีวิตบนท้องถนน

คนรัสเซียให้ความหมายของคำว่าหนาว ที่อุณหูมิติดลบ สำหรับชาวรัสเซียฤดูหนาวที่อบอุ่นนั้นไม่ได้หมายถึงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิอยู่ที่บวก แต่หมายถึงอุณหภูมิอยู่ที่ -15 ถึง -20 องศา