Enter your keyword

Tags: มรดกโลกยูเนสโก

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี ชื่อมาจากในภาษาตุรกีหมายถึงปราสาทปุยฝ้ายตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวตุรกี ที่เมืองเซสเม หมู่บ้านกรีกริมอีเจี้ยนแห่งวัฒนธรรมผสม

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวตุรกี ที่เมืองเซสเม หมู่บ้านกรีกริมอีเจี้ยนแห่งวัฒนธรรมผสม

เซสเม…หมู่บ้านกรีกริมทะเลแสนสวยในตุรกี พร้อมปราสาทประจำเมืองมรดกโลก หากอยากชมบรรยากาศทางทะเลที่แสนสวยงาม ไม่ควรพลาดแวะชมเมืองเชสเมเชสเมตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันตกสุดของตุรกี ห่างจากกรุงเอเธนส์ของประเทศกรีซไม่มากนัก