Blog » Udachi Stories » ทำอะไรดี……ช่วงหน้าร้อนในรัสเซีย

“ชัยชนะจะเป็นของเรา!”

  Posted by admin

ขออินเทรนด์กับ “Victory day” (День победы) หรือวันฉลองชัยชนะสงคราม 4 ปี ระหว่างรัสเซีย-นาซี คศ. 1941-1945


Subscribe to Newsletter

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารจากเรา