Enter your keyword

Tags: คัซเบกีในจอร์เจีย

คัซเบกีในจอร์เจีย (Kazbegi)

คัซเบกีในจอร์เจีย (Kazbegi)

การเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัส ด้วยระยะเวลาราว 3 ชั่วโมงกว่า จะนำพาคุณเข้าสู่เส้นทางแห่งการค้าโซเวียต สองข้างทางไม่เพียงแต่ธรรมชาติและขุนเขาที่โอบล้อม