Enter your keyword

Tags: Я (не) знаю Ya (ne) zna-yu ฉัน(ไม่)รู้

การเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซีย

การเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซีย

เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินทาง กรุณาเตรียมเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เป็นภาระและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศช่วงของการเดินทาง ควรเป็นเสื้อผ้าสวมใส่สบายเหมาะกับอากาศ ควรมีถุงมือ ถุงเท้าหนา และหมวกไปด้วยกรณีที่อุณหภูมิลดต่ำลง พร้อมแว่นกันแดดเพราะในบางวันท้องฟ้าแจ่มใสแดดจะแรง ควรเตรียมร่มที่เหมาะสำหรับใช้ในการเดินทางไปด้วย