Contact us

dbd
บริษัท อูดาชี จำกัด
898/97 ถนนประเสริฐมนูกิจ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์/โทรสาร (+66) 2-7349425
มือถือ : (+66) 85-3003113, (+66) 88-8870245, (+66) 85-2452458
Email : info@udachi.co.th
เวลาทำการ : อังคาร – เสาร์ 10.00 น.- 20.00 น.

Contact Form

ชื่อ* :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
อีเมล์* :
รายละเอียด :
CAPTCHA Verify* :

Subscribe to Newsletter

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับข่าวสารจากเรา