Enter your keyword

Udachi Stories

การเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซีย

การเตรียมตัวเดินทางไปรัสเซีย

เสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับเดินทาง กรุณาเตรียมเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เป็นภาระและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศช่วงของการเดินทาง ควรเป็นเสื้อผ้าสวมใส่สบายเหมาะกับอากาศ ควรมีถุงมือ ถุงเท้าหนา และหมวกไปด้วยกรณีที่อุณหภูมิลดต่ำลง พร้อมแว่นกันแดดเพราะในบางวันท้องฟ้าแจ่มใสแดดจะแรง ควรเตรียมร่มที่เหมาะสำหรับใช้ในการเดินทางไปด้วย

อาหารรัสเซีย

อาหารรัสเซีย

อาหารรัสซียมีความหลากหลายเป็นอย่างมากจากปัจจัยความหลากหลายของชาติพันธุ์และความกว้างขวางของพื้นที่ เมนูอาหารจะมีแตกต่างกันออกไปตามภูมิอากาศ อาหารรัสเซียส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบหลักจาก น้ำผึ้ง เห็ด ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ข้าวสาลี ข้าวไรน์ ปลา

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยสังเขปรัสเซีย

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยสังเขปรัสเซีย

ชาวสลาฟเป็นชนชาติแรกๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัสเซียแต่โบราณแต่เป็นชนเผ่าที่อ่อนแอ มักจะถูกรุกรานจากชนเผ่ารอบข้าง และในสมัยนั้นเกิดความขัดแย้งภายในชนเผ่า ชาวสลาฟจึงยินดีที่จะเชื้อเชิญชาววาแรนเจียนหรือไวกิ้ง ก็คือ แสกนดิเนเวียปัจจุบันเข้ามาปกครองเหล่าสลาฟ

ภาษารัสเซียและวรรณกรรม

ภาษารัสเซียและวรรณกรรม

รัสเซียประกอบไปด้วย 160 ชาติพันธุ์ ซึ่งพูดภาษากว่า 100 ภาษาที่แตกต่างกัน เช่น ภาษาตาตาร์ ภาษายูเครน แต่ใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ ตามรัฐธรรมนูญได้ประกาศให้แต่ละเขตการปกครองสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นควบคู่กับภาษารัสเซียได้

ของฝากและของที่ระลึกรัสเซีย Souvenir

ของฝากและของที่ระลึกรัสเซีย Souvenir

ของฝากขึ้นชื่อของรัสเซียที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดี อย่าง ตุ๊กตาแม่ลูกดก (Matryoshka doll) แต่กระนั้นยังมีหลายอย่างที่เป็นของฝากที่น่าสนใจมากมาย และแสดงถึงความเป็นรัสเซียๆ อย่างเช่น กาน้ำซามาวาร์ (samovars), หมวกอูชานก้า (ushanka)