Blog » Udachi Stories » แลกเงินรูเบิลรัสเซียที่ไหนเรทดี

แลกเงินรูเบิลรัสเซียที่ไหนเรทดี

  Posted by adminแลกเงินรูเบิลที่ไหนเรทดี

ก่อนเดินทางไปประเทศรัสเซีย หลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมเเลกเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอยระหว่างท่องเที่ยวกันด้วย วันนี้มาแนะนำจุดแลกเงินรูเบิลเรทดีๆที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B 

Value Plus Exchange 

สามารถจองเงินสดผ่านไลน์
ชำระเงินออนไลน์และรับที่ร้านแบบ Priorty


เวลาทำการ: 06.00-23.30
โทรศัพท์: 094 958 6141
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.valueplusexchange.com/

Happy Rich Exchange

สามารถจองเงินสดผ่านไลน์
ชำระเงินออนไลน์และรับที่ร้านแบบ Priorty


เวลาทำการ: 05.00-00.00
โทรศัพท์: 02 134 6889
ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://web.facebook.com/happyrichexchange

 

Superrich 1965 (สีส้ม) 

สามารถจองเงินสดผ่านไลน์
ชำระเงินออนไลน์และรับที่ร้านแบบ Priorty


เวลาทำการ: 05.00-23.00
โทรศัพท์: 095-568-9009
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.superrich1965.com/

 

Superrich Thailand (สีเขียว) 

สามารถจองเงินสดผ่านไลน์
ชำระเงินออนไลน์และรับที่ร้านแบบ Priorty


เวลาทำการ: 06.30-23.00
โทรศัพท์: 02-254-4444
ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://www.superrichthailand.com/