Enter your keyword

เอฟฟิซุส นครโบราณอันยิ่งใหญ่ในตุรกี มรดกโลกที่ไม่ควรพลาด

เอฟฟิซุส นครโบราณอันยิ่งใหญ่ในตุรกี มรดกโลกที่ไม่ควรพลาด

เอฟฟิซุส นครโบราณอันยิ่งใหญ่ในตุรกี มรดกโลกที่ไม่ควรพลาด

อูดาชีพาย้อนรอยนครโบราณอันแสนยิ่งใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวตุรกียอดนิยม เมืองเอฟฟิซุส (Ephesus) เมืองกรีกโบราณตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคว้นอนาโตเลีย ปัจจุบันคือจังหวัดอิซมีร์ เอฟฟิซุสนับเป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งราว 100 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนกลายเป็นเมืองที่สำคัญอันดับสองของจักรวรรดิโรมัน รองจากกรุงโรม จากบันทึกทางประวัติศาสตร์พบว่านครโบราณแห่งนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เคยถูกรุกรานโดยเอเธนส์ สปาร์ตา และเปอร์เซียจนเมืองนี้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ยกทัพเข้ามาปลดแอกเมืองแห่งนี้จากชาวเปอร์เซีย ทำการบูรณะเมืองใหม่จนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ของเอเชีย และในยุคไบแซนไทน์เมืองแห่งนี้มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากลำดับต้นๆ ของโลกจึงกลายเป็นเมืองสำคัญรองจากเมืองเยรูซาเลมและเมืองแอนติออค ก่อนที่เมืองนี้ค่อยๆ เสื่อมอำนาจลงอันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและปัญหาของชายฝั่งร่นห่างจากตัวเมืองออกไปทำให้ประชากรในเมืองนี้อพยพไปอยู่เมืองรอบนอก อีกทั้งเกิดจากรุกรานจากต่างชาติทำให้เมืองเสียหายจนเป็นเมืองร้างในที่สุด

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวตุรกีจัดให้เมืองเอฟฟิซุสเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในตุรกีด้านความเก่าแก่โบราณที่ยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมแบบกรีกและโรมันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้ชมโบราณสถานที่สร้างตามรูปแบบกรีกโบราณหรือเทวสถานอาร์ทีมิสสร้างด้วยหินอ่อนงดงามอ่อนช้อย สร้างเพื่อถวายแด่พระเจ้าอาร์เทมีส เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ที่คนกรีกนับถือ ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมเมืองโบราณเอฟฟิซุสได้จากทั้งประตูทางทิศเหนือและประตูทางทิศตะวันออก ภายในตัวเมืองมีสิ่งที่น่าสนใจร่องรอยโบราณสถานที่รุ่งเรืองในอดีต อาทิ โบสถ์พระแม่มารีสร้างขึ้นในสมัยเจ้าชายคอนสแตนตินมหาราชเพื่ออุทิศแด่พระแม่มารี ถนนเก่าแก่ที่มีความยาวถึง 500 เมตรประดับด้วยโคมไฟและรูปปั้นที่สวยงามเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนในอดีต โรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณมีสถาปัตยกรรมแบบกรีกผสมโรมัน ลานศูนย์กลางการค้าเก่าแก่สำคัญของเมือง หอสมุดเซลซุสที่หรูหราและยิ่งใหญ่ วิหารเฮเดรียนที่ประดับตกแต่งด้วยเมดูซาสัตว์ในเทพนิยายกรีก บ้านเศรษฐีในยุคโบราณ น้ำพุแห่งทราจันสัญลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ มหาวิหารแห่งอาร์เทมิสสร้างตามแบบกรีกโบราณ มหาวิหารเซนต์จอห์น พิพิธภัณฑ์โบราณคดีเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เป็นต้น เอฟฟิซุสจึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายในตุรกีที่ไม่ควรพลาดชมในทริปตุรกี เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีควาสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ สะท้อนความรุ่งโรจน์ของอดีตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน