Enter your keyword

อูดาชีมอบทุนการศึกษาวันเด็ก 2561

อูดาชีมอบทุนการศึกษาวันเด็ก 2561

เนื่องในวันเด็กปีพ.ศ. 2561
– บริษัท อูดาชี จำกัด –

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
และโรงเรียนอนุบาลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน

อูดาชีมอบทุนการศึกษาในวันเด็ก 2561

อูดาชีขอเป็นกำลังใจเล็กๆในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศสืบไป