Enter your keyword

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่เมืองมหัศจรรย์ลานหินปูนสีขาว สปาน้ำแร่โบราณแห่งตุรกี

อูดาชีพารู้จักปามุคคาเล่ 

ปามุคคาเล่ (Pamukkale) หรือ ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) เป็นชื่อมาจากในภาษาตุรกีหมายถึงปราสาทปุยฝ้ายตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี หากเที่ยวตุรกีด้วยรถยนต์จะใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนาน โดยเมืองแห่งนี้มีสภาพอากาศอบอุ่นเกือบทั้งปี สถานที่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเกิดจากน้ำแร่ที่ไหลลงมาจากภูเขาสูงทำให้เกิดลานหินปูนสีขาวที่สวยงามอุดมไปด้วยแร่คาร์บอเนต ความอัศจรรย์ของน้ำแร่ที่เมืองท่องเที่ยวตุรกีแห่งนี้มีคุณสมบัติทางการแพทย์เชื่อว่าสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในจังหวัดเดนิซลี เมืองน้ำพุร้อนโบราณแห่งตุรกี สปาน้ำแร่แห่งตุรกีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปี เคยเป็นที่ตั้งของนครโบราณเฮียราโพลิส เป็นเมืองโบราณในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเป็นศูนย์การค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญ ในปัจจุบันไม่เพียงเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของการเที่ยวตุรกีแต่ยังเป็นที่เก็บรวบประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าทึ่งของประเทศนี้ไว้อย่างลงตัว การท่องเที่ยวตุรกีได้จับอันดับเมืองแห่งนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของตุรกี อีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของการท่องเที่ยวตุรกีที่ได้รับยกย่องจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เมืองปามุคคาเล่ถือเป็นประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การมาเยือน เพื่อค้นหาประวัติศาสตร์อันล้ำค่า เมืองต้องมนต์ แหล่งน้ำแร่โบราณ ความงดงามที่ถูกรังสรรจากธรรมชาติ ความสวยงามที่แปลกตาที่ไม่เหมือนใคร

สถานท่องเที่ยวแนะนำ

 

  • ปราสาทปุยฝ้าย สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งปามุคคาเล่ มีบ่อน้ำพุร้อน 17 บ่อ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 35 องศา ไปจนถึง 100 องศา บริเวณนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทริปตุรกีมาเยี่ยมชมเยอะที่สุดเพื่อชมความงามของหินปูนสีขาวนวลที่ส่องประกายแวววาวซึ่งมีรูปร่างอายุนับพันปีเกิดจากน้ำพุที่อุดมด้วยแคลไซต์ น้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุค่อยๆ หยดลงมาตามไหล่เขาและไหลลงมาตามขั้นบันไดแร่ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง มองจากระยะไกลสถานที่แห่งนี้มีลักษณะคล้ายปราสาทสีขาวสวยงามเหมือนปุยฝ้าย มีพื้นที่ทอดยาวไปตามหุบเขา ในอดีตหลายพันปีก่อน ราวต้นศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช บ่อน้ำเหล่านี้ใช้เพื่อเป็นสปาร้อน ใช้เป็นบ่อน้ำร้อนทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย

 

  • เมืองกรีกโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) เป็นที่ตั้งถิ่นฐานโบราณของชาวกรีก ก่อตั้งโดยราชาแห่งเพอร์กามอนราว 200 ปีก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นเมืองแห่งสปาสำหรับผู้รักสุขภาพ เมืองแห่งนี้มีอายุเก่าแก่หลายพันปี มีการขุดพบสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิ ถนน วิหาร สุสาน ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ ในยุคของอาณาจักรโรมันกษัตริย์คอนสแตนตินเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ จนทำให้เมืองแห่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก และเป็นที่ประทับของพระชั้นผู้ใหญ่ ชื่อของเมืองนี้มีความหมายว่านครอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์กลางของการแพทย์มากว่าพันปีที่แล้ว โดยการใช้น้ำแร่ที่ขุดพบในเมืองแห่งนี้บำบัด รักษาผู้คนมากมาย และมีโรงละครขนาดใหญ่ในยุคโรมันที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้ถูกแผ่นดินไหวหลายครั้งทำให้เมืองได้รับความเสียหายและถูกทิ้งเป็นเมืองร้าง จนในศตวรรษที่ 19 นักโบราณคดีชาวเยอรมันเริ่มมีการขุดค้นพบซากทางโบราณคดี ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับความสนใจอีกครั้งจากนานาประเทศทั่วโลก กลิ่นอายความเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบความมหัศจรรย์ใจ ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดรโลกโดยยูเนสโก้ในปี 1988 ถือเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตุรกีอันโด่งดัง ภายในเมืองโบราณแห่งนี้มีสถานที่อันเป็นมนต์คลังและความน่าสนใจมากมาย อาทิ ซุ้มประตูเมืองอันเก่าแก่ของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ถนนสายหลักนับพันปีที่แล้ว การวางผังเมืองที่ทันสมัยตั้งแต่อดีตกาลในรูปแบบกริด ถนนทุกเส้นตัดเชื่อมโยงถึงกัน ปัจจุบันเมืองเฮียราโพลิสนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตุรกีที่มีความสำคัญในภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวของตุรกีเป็นอย่างมาก

 

Map: https://maps.app.goo.gl/U5gR5kun8mWkuwFi8