Travel >> Private Tour >>Velikaya Russiya (10D8N)

Velikaya Russiya (10D8N) Signature

ประตูสู่ดินแดนรัสเซีย ‘สัมผัสประสบการณ์รัสเซียอันแสนยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง’

จำนวนวันเดินทาง 10 วัน 8 คืน มอสโก – ซากอร์ส – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – เวลิกี้โนฟโกรัด
สายการบิน แอโรฟลอต (บินตรง)
การเดินทางมอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถไฟความเร็วสูง
การเดินทางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก บินภายในประเทศ
ความสะดวกสบาย
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักมอสโก 4 คืน
พักเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 4 คืน
รถบริการ
ไกด์คนไทยประจำรัสเซีย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ
อาหารกลางวันและเย็น
ทิปไกด์และคนขับ รวมในค่าทัวร์
สถานที่สำคัญในมอสโก
สถานที่สำคัญในซากอร์ส
สถานที่สำคัญในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สถานที่สำคัญในเวลิกี้โนฟโกรัด
บัลเลต์
ละครสัตว์
ล่องแม่น้ำมอสโก
ล่องแม่น้ำเนวา

* รายการนี้สามารถเดินทางด้วยการบินไทยในวันพุธ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม