Travel >> Private Tour >>Velikaya Russiya (11D9N)

Velikaya Russiya (11D9N)

ประตูสู่ดินแดนรัสเซีย ‘สัมผัสประสบการณ์รัสเซียอันแสนยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง’

จำนวนวันเดินทาง 11 วัน 9 คืน มอสโก – มูร์มานส์ก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สายการบิน การบินไทย หรือ แอโรฟลอต
การเดินทางภายในประเทศ บินภายในประเทศ
ความสะดวกสบาย
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักมอสโก 3 คืน
พักมูร์มานส์ก 3 คืน
พักเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 3 คืน
รถบริการ
ไกด์คนไทยประจำรัสเซีย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ
อาหารกลางวันและเย็น
ทิปไกด์และคนขับ รวมในค่าทัวร์
สถานที่สำคัญในมอสโก
สถานที่สำคัญในมูร์มานส์ก
สถานที่สำคัญในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ละครสัตว์
ล่องแม่น้ำมอสโก
ล่องแม่น้ำเนวา (บริการเฉพาะพฤษภาคม-กันยายน)