Travel >> Private Tour >>Kolzevaya Russiya (9D7N)

Kolzevaya Russiya (9D7N)

เสน่ห์แห่งอารยธรรมรัสเซีย ‘วงแหวนทองคำแห่งอาณาจักรรัสเซียโบราณ’

จำนวนวันเดินทาง 9 วัน 7 คืน มอสโก – วลาดิมีร์ – ซุสดาล – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สายการบิน แอโรฟลอต (บินตรง)
การเดินทางมอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถไฟความเร็วสูง
การเดินทางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก บินภายในประเทศ
ความสะดวกสบาย
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักมอสโก 2 คืน
พักซุสดาล 1 คืน
พักบนรถไฟ ชั้น 1 1 คืน
พักเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 3 คืน
รถบริการ
ไกด์คนไทยประจำรัสเซีย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ
อาหารกลางวันและเย็น
ทิปไกด์และคนขับ รวมในค่าทัวร์
สถานที่สำคัญในมอสโก
สถานที่สำคัญในวลาดิมีร์ – ซุสดาล
สถานที่สำคัญในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
บัลเลต์
ละครสัตว์
ล่องแม่น้ำมอสโก
ล่องแม่น้ำเนวา

* รายการนี้สามารถเดินทางด้วยการบินไทยในวันเสาร์ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม