Travel >> Group Tour >>Beloya Arktika (7D5N)

Beloya Arktika (7D5N)

ล่าแสงเหนือสุดขอบโลก กับความลับแห่งอาร์คติค

จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 5 คืน มอสโก – มูร์มานส์ก
สายการบิน การบินไทย หรือ แอโรฟลอต
การเดินทางระหว่างเมือง บินภายในประเทศ
ความสะดวกสบาย
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักมอสโก 2 คืน
พักเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 3 คืน
รถบริการ
ไกด์คนไทยประจำรัสเซีย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ
อาหารกลางวันและเย็น
ทิปไกด์และคนขับ รวมในค่าทัวร์
สถานที่สำคัญในมอสโก
สถานที่สำคัญในมูร์มาน์ก
บัลเลต์
ละครสัตว์
ล่องแม่น้ำมอสโก
ล่องแม่น้ำเนวา