Enter your keyword

Celebrities Edition

“อูดาชี” เริ่มต้นจากความหลงไหลและแรงบันดาลใจในการเดินทางค้นหาความเก่าแก่ ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจนค้นพบว่าดินแดนแห่งนี้มีเสน่ห์ที่ชวนให้หลงไหล ด้วยทีมงานคุณภาพคับคั่งที่คลุกคลีและเชี่ยวชาญในวงการรัสเซียอย่างแท้จริง
 อาศัยช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวและซึมซับวัฒนธรรมและคุณค่าของประวัติศาสตร์
ที่ยาวนานไม่รู้จบ จากความหลงไหลได้แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพัน 
และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ก่อตั้ง “อูดาชี” ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรัก ความเข้าใจ บอกเล่าเรื่องราวแห่งรัสเซียออกสู่สายตาคนไทย


“อูดาชี” เราพร้อมเป็นกุญแจดอกสําคัญ
ที่จะไขปริศนา
และทลายมายาคติ
ทุกประการเพื่อเข้าถึงความเป็นรัสเซียอย่างแท้จริง

Celebrities Edition

ร่วมเดินทางกับวิทยากรพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซีย
ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตและการศึกษาหาความรู้เฉพาะทางในประเทศรัสเซีย
ผู้ทรงคุณวุฒิของอูดาชีพร้อมที่จะนำทุกท่านสัมผัสรัสเซียพร้อมถ่ายทอดมุมมองที่แตกต่าง

รายนามวิทยากรผู้ทางคุณวุฒิเชี่ยวชาญพิเศษด้านรัสเซียของอูดาชี