Travel >> Private Tour >>Zvezdnaya Russiya (7D5N)

Zvezdnaya Russiya (7D5N)

ประกายความงามแห่งรัสเซีย ‘สัมผัสนิยามของทุกความงดงามที่ลงตัว’

จำนวนวันเดินทาง 7 วัน 5 คืน มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สายการบิน การบินไทย หรือ แอโรฟลอต
การเดินทางมอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถไฟความเร็วสูง
การเดินทางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก บินภายในประเทศ
ความสะดวกสบาย
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักมอสโก 2 คืน
พักเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 3 คืน
รถบริการ
ไกด์คนไทยประจำรัสเซีย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ
อาหารกลางวันและเย็น
ทิปไกด์และคนขับ รวมในค่าทัวร์
สถานที่สำคัญในมอสโก
สถานที่สำคัญในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ละครสัตว์
ล่องแม่น้ำมอสโก
ล่องแม่น้ำเนวา (บริการเฉพาะพฤษภาคม-กันยายน)