Travel >> Private Tour >>Prekrasnaya Russiya (8D6N)

Prekrasnaya Russiya (8D6N)

ย้อนวันวานในรัสเซีย ‘เวลิกี้ โนฟโกรัด เสน่ห์แห่งวันวาน ความงามแห่งรัสเซีย’

จำนวนวันเดินทาง 8 วัน 6 คืน มอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โนฟโกรัด
สายการบิน แอโรฟลอต (บินตรง)
การเดินทางมอสโก – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถไฟความเร็วสูง
การเดินทางเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโก บินภายในประเทศ
ความสะดวกสบาย
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักมอสโก 3 คืน
พักเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 3 คืน
รถบริการ
ไกด์คนไทยประจำรัสเซีย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ
อาหารกลางวันและเย็น
ทิปไกด์และคนขับ รวมในค่าทัวร์
สถานที่สำคัญในมอสโก
สถานที่สำคัญในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สถานที่สำคัญในโนฟโกรัด
บัลเลต์
ละครสัตว์
ล่องแม่น้ำมอสโก
ล่องแม่น้ำเนวา

* รายการนี้สามารถเดินทางด้วยการบินไทยในวันพฤหัสบดี แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม