Travel >> Group Tour >>Severnaya Aurora (9D7N)

Severnaya Aurora (9D7N)

แสงออโรร่าจากมุมที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุด

จำนวนวันเดินทาง 9 วัน 7 คืน มอสโก – มูร์มานส์ก -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
สายการบิน การบินไทย หรือ แอโรฟลอต
การเดินทางระหว่างเมือง บินภายในประเทศ
ความสะดวกสบาย
ที่พักพร้อมอาหารเช้า
พักมอสโก 2 คืน
พักมูร์มานส์ก 3 คืน
พักเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2 คืน
รถบริการ
ไกด์คนไทยประจำรัสเซีย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ
อาหารกลางวันและเย็น
ทิปไกด์และคนขับ รวมในค่าทัวร์
สถานที่สำคัญในมอสโก
สถานที่สำคัญมูร์มานส์ก
สถานที่สำคัญเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
บัลเลต์
ละครสัตว์
ล่องแม่น้ำมอสโก
ล่องแม่น้ำเนวา

ตารางเปรียบเทียบ

โปรแกรม Group Tour

ดูรายละเอียด

Udachnaya Russiya (5D3N)
Moya Russiya (6D4N)
Dorogaya Russiya (7D5N)
Veselaya Russiya (8D6N)
Severnaya Russiya (9D7N)