Enter your keyword

Tags: ออโรร่าคือ

แต้มบุญแสงเหนือของคุณ

แต้มบุญแสงเหนือของคุณ

เพราะไม่มีใครรับประกันได้
ว่าแสงเหนือนั่นจะเห็นได้วันไหน
คุณอาจจะต้องเก็บเงินมาทั้งปี
เพื่อไปดูแสงเหนือที่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือไม่