Enter your keyword

Tags: รัสเซียศึกษา

ДАВАЙ ДОМОЙ ครั้งแรกของการรวมตัวศิษย์เก่ารัสเซียศึกษา

ДАВАЙ ДОМОЙ ครั้งแรกของการรวมตัวศิษย์เก่ารัสเซียศึกษา

เชิญชวนร่วมงานรวมตัวเด็กรัสเซี๊ย รัสเซีย ทั่วราชอาณาจักรไทย
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้

Theme: Colors of Matryoshka
Venue: Asia Hotel Bangkok
Sat 8 Nov 17.00 onwards