Enter your keyword

Tags: ทัวร์แสงเหนือ

เรียนรู้วิถีรัสเซียจากการดื่มชา

เรียนรู้วิถีรัสเซียจากการดื่มชา

หากนึกถึงวัฒนธรรมการดื่มของชาวรัสเซีย ก็คงจะมี 2 อย่างที่ชาวรัสเซียสันทัดมากที่สุด อย่างแรก “วอดก้า” และอย่างต่อมา “ชา”

แต้มบุญแสงเหนือของคุณ

แต้มบุญแสงเหนือของคุณ

เพราะไม่มีใครรับประกันได้
ว่าแสงเหนือนั่นจะเห็นได้วันไหน
คุณอาจจะต้องเก็บเงินมาทั้งปี
เพื่อไปดูแสงเหนือที่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือไม่