Language Service >>Translation

รับแปลเอกสารภาษาไทย – อังกฤษ – รัสเซีย โดยบุคลากรมืออาชีพศักยภาพสูงการด้านล่ามและการแปลโดยเฉพาะ ประสบการณ์หลายปีในสายงานล่ามและการแปล อาทิ ติดต่อธุรกิจ การแพทย์ ท่องเที่ยว ศาล การศึกษาและอื่นๆ รับประกันคุณภาพด้วยผลงานการแปลให้กับหน่วยงานเอกชนและองค์กรรัฐบาลมากมาย

แปลเอกสาร (ภาษาไทย, ภาษารัสเซีย, ภาษาอังกฤษ)

Перевод документов (Тайский, Русский, Англиский)
บริการ Сервис

 • แบบฟอร์ม
 • แบบฟอร์มพร้อมรับรองเอกสาร
 • เอกสารทั่วไป เช่น หนังสือ
 • เอกสารพร้อมรับรอง
 • เอกสารเฉพาะ เช่น ทางการแพทย์
อัตราค่าบริการภาษาไทย – ภาษารัสเซีย / ภาษารัสเซีย – ภาษาไทย
บริการ ค่าบริการ/หน้า/บาท
แบบฟอร์ม 800
แบบฟอร์มพร้อมรับรองเอกสาร 1,100
เอกสารทั่วไป 1,200
เอกสารทั่วไปพร้อมรับรอง 1,500
เอกสารเฉพาะ 1,500
เอกสารเฉพาะพร้อมรับรอง 1,800
อัตราค่าบริการภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย / ภาษารัสเซีย – ภาษาอังกฤษ
บริการ ค่าบริการ/หน้า/บาท
แบบฟอร์ม 1,000
แบบฟอร์มพร้อมรับรองเอกสาร 1,200
เอกสารทั่วไป 1,500
เอกสารทั่วไปพร้อมรับรอง 1,700
เอกสารเฉพาะ 1,700
เอกสารเฉพาะพร้อมรับรอง 1,900
หมายเหตุ
มาตราฐานตัวอักษร Time and Romance หรือ Cordia ขนาด 16
เอกสาร 1-5 หน้า ใช้เวลาในการแปลอย่างน้อย 1 สัปดาห์
เอกสาร 5-10 หน้า ใช้เวลาในการแปลอย่างน้อย 2 สัปดาห์
เอกสาร 10 หน้าขึ้นไป ใช้เวลาในการแปลอย่างน้อย 4 สัปดาห์
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผลงานของเรา (Наши работы)
 • แปลรัสเซีย-อังกฤษ เอกสารการรับสมัครและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
 • แปลไทย-รัสเซีย โบรชัวร์สินค้าบริษัท สยามเซมิฟรุ๊ต จำกัด
 • แปลไทย-รัสเซีย ซองสินค้าบริษัท ไทยธัญญา อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
 • แปลอังกฤษ-รัสเซีย เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 • แปลไทย-รัสเซีย ฉลากครีมกันแดดบีชฮัท
 • แปลรัสเซีย-ไทย เอกสารสถานทูตไทยประจำประเทศรัสเซีย
 • แปลอังกฤษ-รัสเซีย ข้อมูลของคอนโดมิเนียมบ้านปลายหาด ในเครือแสนสิริ
 • แปลไทย-รัสเซีย ข้อมูลของศูนย์การแพทย์อาร์เอสยู เฮลท์แคร์