FAQ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

Qบริษัท อูดาชี จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

บริษัท อูดาชี จำกัด ให้บริการนำเที่ยวรัสเซีย ทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัว รวมถึงบริการเสริมการท่องเที่ยวด้านต่างๆ อาทิ ไกด์นำเที่ยว, รถเช่า, จองโรงแรมที่พัก และตั๋วเครื่องบิน ครอบคลุมบริการล่าม การแปลภาษา และการสอนภาษารัสเซีย

Q บริการการท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์และกรุ๊ปส่วนตัวแตกต่างกันอย่างไร?

กรุ๊ปทัวร์ หมายถึง คณะที่มีสมาชิกร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป

รายละเอียด GROUP TOUR PRIVATE TOUR
ตั๋วเครื่องบิน
โรงแรมที่พัก
โปรแกรมทัวร์
รถบริการ
อาหารเช้า
อาหารกลางวันและเย็น
ไกด์คนไทย
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ (บางสถานที่)
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ความยืดหยุ่นของโปรแกรม
จำนวนผู้เดินทาง 10 - 25 4 - 10

 

หมายเหตุ ไกด์รัสเซียบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสำหรับกรุ๊ปส่วนตัวจะให้บริการในสถานที่สำคัญที่ถูกกำหนดโดยทางการรัสเซีย เช่น พระราชวังเครมลิน, พระราชวังฤดูร้อนและพิพิธภัณฑ์หลุมหลบภัยใต้ดิน เป็นต้น โดยจะมีไกด์คนไทยแปลเป็นภาษาไทยให้กับผู้เดินทางอีกครั้งหนึ่ง
Q จุดเด่นและจุดด้อยของกรุ๊ปส่วนตัวและกรุ๊ปทัวร์?
รายละเอียด GROUP TOUR PRIVATE TOUR
เลือกวันเดินทางได้
อิสระในการท่องเที่ยว
เหมาะกับเด็กและผู้สูงอายุ
ที่ปรึกษาส่วนตัวระหว่างเดินทาง
ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ (บางสถานที่)
ไกด์คนไทย
หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
กำหนดค่าบริการได้
อาหารสำหรับทัวร์
รวมค่าทิป

 

หมายเหตุ ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษสำหรับกรุ๊ปส่วนตัวให้บริการในสถานที่สำคัญซึ่งกำหนดให้มีไกด์รัสเซียบรรยาย เช่น พระราชวังเครมลิน, พระราชวังฤดูร้อนและพิพิธภัณฑ์หลุมหลบภัยใต้ดิน เป็นต้น โดยไกด์คนไทยจะเป็นผู้แปลให้กับผู้เดินทางอีกครั้งหนึ่ง
Q กรณีเดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว จะพบไกด์ได้ที่ไหน ติดต่อกันอย่างไร?

กรณีเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยตนเองจากประเทศไทย โดยสายการบินแอโรฟลอต (บินตรง) หลังจากเดินทางถึงสนามบิน ท่านจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเอง และรอรับกระเป๋า ไกด์จะรอรับท่านบริเวณประตูทางออก และนำท่านไปยังรถบริการที่จัดเตรียมไว้ เพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม

Q การใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศรัสเซีย?

บริษัท อูดาชี จำกัด เป็นตัวแทนผู้ให้บริการเช่าพ๊อคเก็ตไวไฟรัสเซียในประเทศไทย ดังนั้นผู้เดินทางจะได้รับเครื่องพ๊อคเก็ตไวไฟใช้ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว โดยรับและคืนเครื่องที่ประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้อินเตอร์เน็ตตลอดระยะเวลาที่ท่องเที่ยวในประเทศรัสเซีย

Q วีซ่าและรีจิสเตอร์?

นักท่องเที่ยวไทยได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) จึงสามารถเข้าประเทศรัสเซียได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยจะต้องมีอายุพาสปอร์ตเหลือมากกว่า 6 เดือน ในส่วนของรีจิสเตอร์ทางโรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบการการลงทะเบียนเข้าพักของผู้เดินทางอย่างถูกต้อง

Q ชำระเงินอย่างไร?

การชำระเงินให้กับบริษัทฯ สามารถชำระผ่านธนาคารโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ

Q การให้ทิป?

การให้ทิปถือเป็นวัฒนธรรมและมารยาทที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งในประเทศรัสเซีย โดยจะต้องให้ทิปแก่พนักงานที่ให้บริการในภาคส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น ทิปไกด์ 3 USD/วัน/ท่าน, ทิปคนขับ 2 USD/วัน/ท่าน และทิปร้านอาหาร 10% ของค่าอาหาร ในกรณีที่เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ของที่ได้รวมทิปสำหรับไกด์แล้ว ผู้เดินทางสามารถให้ทิปเพิ่มเติมบริการต่างๆได้ในกรณีที่มีความพึงพอใจอย่างมาก

Q ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรก่อนไปรัสเซีย?

การเตรียมตัวสำหรับผู้ที่อยากเดินทางไปเที่ยวรัสเซีย ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ การเข้าชมโดยรอบอาจต้องใช้เวลานาน จนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียได้โดยง่าย นอกจากนี้สภาพอากาศที่อาจหนาวเย็นหรือมีฝนในบางโอกาส อาจทำให้นักท่องเที่ยวปรับตัวให้ทันกับสภาพอากาศไม่ทันและอาจป่วยได้โดยง่าย นอกจากนี้บริการต่างๆในรัสเซีย แม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้ว แต่ด้วยวัฒนธรรมและข้อจำกัดของชาวรัสเซีย การบริการต่างๆจึงอาจไม่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

Q ทำไมต้องไปรัสเซีย?

ด้วยความแปลกและแตกต่าง และเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของดินแดนหลังม่านเหล็กแสนหนาวเหน็บ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก เมื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาถึงประเทศรัสเซียในครั้งแรก ต่างตกตะลึงในความยิ่งใหญ่ ตระการตา มีการผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยและกลิ่นอายแห่งอดีต แม้นักเดินทางทั้งหลายจะเคยไปเยือนมหานครต่างๆทั่วโลกแล้วมากมาย ต่างเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันว่า รัสเซีย...ไม่เหมือนใคร

Q ความน่าสนใจของรัสเซีย คืออะไร?

เอกลักษณ์ความรัสเซียเป็นสิ่งที่คุณจะไม่สามารถสัมผัสได้จากที่อื่นใด หากคุณเป็นผู้ที่หลงไหลการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ คงจะสามารถคาดเดากลิ่นอายและสัมผัสของจุดหมายปลายทางที่กำลังจะไปถึงได้ ปลายทางนั้นคงจะมีวัฒนธรรมคล้ายยุโรป งดงามแบบเอเชีย หรือแปลกใหม่อย่างอเมริกา แต่เมื่อลองหลับตาจินตนาการถึงความเป็นรัสเซีย น่าแปลกใจที่ว่านักเดินทางส่วนใหญ่พบแต่ความว่างเปล่า

Russia is Russia รัสเซีย... คือรัสเซีย ประเทศนี้ไม่เหมือนที่อื่นใด คุณจะมั่นใจได้ว่ากลิ่นอายของความเป็นรัสเซียจะแตกต่างและแปลกใหม่ในแบบที่ไม่เคยรู้จัก นับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณย่างเท้าเข้าสู่ประเทศรัสเซีย ความผสมผสานคืออัตลักษณ์ที่ต้อนรับการเดินมาเยือน สัมผัสแห่งความแตกต่างที่คุณไม่สามารถเพียงแค่หลับตาแล้วจินตนาการออกได้ ไม่มีทางที่จะรู้จักประเทศรัสเซียได้อย่างแท้จริง นอกเสียจากจะไปเยือนรัสเซียด้วยตัวเอง

Q ชาวรัสเซียมีนิสัยอย่างไร?

ชาวรัสเซียเมื่อรู้จักแบบผิวเผิน อาจดูมีลักษณะนิสัยดุดัน และรักสันโดษ แต่แท้จริงแล้วเมื่อสนิทสนมมากขึ้น จะเห็นว่าชาวรัสเซียมีน้ำใจ รักพวกพ้อง และชอบแบ่งปัน อีกทั้งยังมีความภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์และประเทศของตนเป็นอย่างยิ่ง

Q มิจฉาชีพที่พบบ่อยในรัสเซีย?

มิจฉาชีพมักแฝงตัวอยู่ทั่วไปในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะนักล้วงกระเป๋า ซึ่งมักจะทำงานเป็นกลุ่ม ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องระมัดระวังสัมภาระและของมีค่าของด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบทรัพย์สินต่างๆที่สูญหายของท่านได้

Q แลกเงินรูเบิลที่ไหนดี?

ท่านสามารถแลกเงินรูเบิลได้จากธนาคารทั่วไป หรือร้านรับแลกเงิน โดยอาจใช้เงินสกุลดอลล่าร์หรือยูโร ธนบัตรใหม่ ไม่มีรอยเย็บหรือขาด ทั้งนี้ก่อนแลกเงินกรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องเพราะเงินรูเบิลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Q ชาวรัสเซียพูดภาษาอังกฤษหรือไม่?

ชาวรัสเซียส่วนใหญ่มีค่านิยมเรียนภาษาต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศสหรือเยอรมัน แต่ไม่นิยมเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากประเทศรัสเซียนั้นเป็นมหาอำนาจเก่าของโลก ซึ่งเป็นขั้วอำนาจฝ่ายตรงข้ามกับตะวันตกอย่างอเมริกาและอังกฤษ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวรัสเซียไม่นอยมเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้นอุปสรรคทางด้านภาษาจึงมักสร้างปัญหาการสื่อสารระหว่างนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวรัสเซีย

Q บริการแบบรัสเซียเป็นอย่างไร?

ก่อนเดินทางไปรัสเซีย ผู้เดินทางจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าประเทศรัสเซียปกครองโดยระบอบสังคมนิยมยาวนานกว่า 70 ปี วิถีชีวิตของชาวรัสเซียจึงมีพื้นฐานมาจากสหภาพโซเวียต ซึ่งไม่มีธุรกิจบริการภายในประเทศมาก่อน ธุรกิจและงานบริการจึงเป็นเรื่องใหม่ของชาวรัสเซีย แตกต่างจากประเทศไทยที่ธุรกิจบริการเติบโตและดีที่สุดในโลก ดังนั้น การบริการต่างๆในรัสเซียจึงมีความล่าช้า ไม่ได้มาตราฐาน เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล

Q เงื่อนไขการบริการของไกด์คนไทย/ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษเป็นอย่างไร?

การบริการจะต้องมีการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ โดยชำระเงินค่าบริการทั้งหมดก่อนเดินทาง ทั้งนี้หากค่าบริการไม่ได้รวมทิปรายวันและค่าอาหารสำหรับไกด์ ลูกค้าต้องชำระตามธรรมเนียม (มาตราฐาน 5 USD ต่อวันต่อท่าน) การปฏิบัติงานตามเวลาและโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น (09.00-18.00) หากเกินเวลาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 700/1000 บาท (ไกด์คนไทย/ไกด์รัสเซียบรรยายอังกฤษ)และบริการหลัง 18.00 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 50% จากราคาปกติ

Q ข้อจำกัดของการเข้าชมสถานที่สำคัญในรัสเซีย?

การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดรายการการเข้าชม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและอากาศ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยมิได้แจ้งท่านล่วงหน้า หากวันเดินทางดังกล่าวสถานที่นั้นๆ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนทดแทนได้ แต่จะจัดหาโปรแกรมทดแทนตามความเหมาะสม แต่หากมีการล่าช้าของการเดินทางหรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เป็นผลทำให้ทำไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบเหตุที่เกิดขึ้น