Blog » ประวัติศาสตร์รัสเซีย History История » ใครไม่ตัดหนวดก็เสียภาษีมาซะ!

ใครไม่ตัดหนวดก็เสียภาษีมาซะ!

  Posted by adminภาษีหนวดพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

ภาษีหนวดพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1968  ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

ผู้นิยมในความเป็นตะวันตก โยกย้ายเมืองหลวงจากมอสโคว์มาอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์

และก่อร่างสร้างเมืองให้เป็นแบบตะวันตกจนได้รับฉายาว่า เวนิชเหนือ

และการเก็บภาษีหนวดเคราก็เป็นหนึ่งในนโยบายปรับเปลี่ยนรัสเซียเข้าสู่ตะวันตก

ทุกคนต้องห้ามมีหนวดเครายกเว้นพระ ส่วนใครจะไว้หนวดเคราก็ต้องจ่ายภาษีแพงจัดๆ

เป็นยุคฉาบความเป็นยุโรปให้กับรัสเซียยุคแรก