Blog » Udachi Stories » เที่ยวไหนดี….ช่วงหน้าร้อนในมอสโคว์

เที่ยวไหนดี….ช่วงหน้าร้อนในมอสโคว์

  Posted by adminพระราชวังเครมลิน

พระราชวังเครมลิน

จตุรัสแดง

จตุรัสแดง

พระราชวังเครมลิน

พระราชวังเครมลิน

ตึก 7 พี่น้อง

ตึก 7 พี่น้อง

ถนนอารบัท

ถนนอารบัท

เดินเล่นทั่วเมือง

เดินเล่นทั่วเมือง

เซนต์บาซิล

เซนต์บาซิล

เที่ยวสวน

เที่ยวสวน

บ้านดาช่า

บ้านดาช่า

ดื่มชารัสเซียที่บ้านดาช่า

ดื่มชารัสเซียที่บ้านดาช่า