Blog » Udachi Stories » “สวนอเล็กซานเดอร์” (Aleksandrovsky Sad)

“สวนอเล็กซานเดอร์” (Aleksandrovsky Sad)

  Posted by admin 

พระราชวังเครมลิน

พระราชวังเครมลิน

ระหว่างยืนรอเข้าพระราชวังเครมลิน สงสัยหรือไม่ว่าทำไมนะ

ทางเข้าวังต้องเป็นสะพานยาวและสูงเหมือนสะพานข้ามน้ำทั้งที่เป็นพื้นดิน 

เฉลย….

ที่แห่งนี้เคยเป็นแม่น้ำไหลผ่านมาก่อนในสมัยโบราณ

เพื่อป้องกันเครมลินจากศัตรูเหมือนป้อมปราการอื่นๆ แต่ในยุคหลังกษัตริย์เห็นว่าบ้านเมืองสงบดีแล้ว

ก็เลยสั่งให้วางท่อเพื่อให้น้ำไหลผ่านด้านล่างได้ และถมดินตรงบริเวณนี้ให้เป็นสวน

ถูกเรียกว่า “สวนอเล็กซานเดอร์” (Aleksandrovsky Sad)

ตั้งแต่สหภาพโซเวียตเป็นต้นมา ที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของคบเพลิงที่ไม่เคยดับเพื่ออุทิศแด่ทหารผู้ไร้นาม

และระลึกถึงวีรบุรุษแลวีรสตรีผู้สละชีพในสงครามโลกครั้งที่ 2