Blog » วัฒนธรรม Culture Культуры » วันหยุดสำคัญของรัสเซีย

วันหยุดสำคัญของรัสเซีย

  Posted by adminrussia_holiday

1 มกราคม วันปีใหม่ (New Year’s Day)
แต่เดิมวันนี้เป็นวันหยุดปีใหม่วันเดียวในปฏิทินโซเวียต ปัจจุบัน คนรัสเซียให้ความสำคัญกับวันหยุดนี้มาก เนื่องจากสามารถหยุดพักผ่อนต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางปีหยุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม จนกระทั่งถึงวันที่ 7 มกราคม มีการเลี้ยงฉลองกัน และอวยพรซึ่งกันและกันในหมู่ญาติสนิทและเพื่อนฝูง

7 มกราคม วันคริสต์มาสของรัสเซีย (Russian Orthodox Christmas)
นับเป็นวันหยุดราชการวันหนึ่ง ชาวรัสเซียถือว่าวันที่ 7 มกราคม เป็นวันคริสต์มาสอันเนื่องมาจากยึดถือตามปฎิทินเก่า เนื่องจากในปีก่อนคริสตศักราช 1918 รัสเซียใช้ปฎิทินที่แตกต่างจากที่ยุโรปใช้ (ปฎิทิน ที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน) โดยปฏิทินยุโรปและปฎิทินรัสเซียนั้นมีจำนวนวันต่างกันทั้งหมด 13 วัน ในภายหลัง เมื่อรัฐบาลโซเวียตได้โค่นล้มระบบศักดินา จึงเปลี่ยนมาใช้ปฏิทินตามแบบยุโรปทั่วไปจนปัจจุบัน แต่คนรัสเซียยังคงฉลองและรำลึกตามประเพณีสืบต่อมาจนปัจจุบัน

13 มกราคม วันปีใหม่เดิมของรัสเซีย (Old-Calendar New Year)
ชาวรัสเซียเฉลิมฉลองวันปีใหม่ในวันที่ 13 ด้วย อันเนื่องมาจากยึดตามปฎิทินเก่า

23 กุมภาพันธ์ วันผู้รักษามาตุภูมิ (Homeland Defender’s Day)
เดิมคือวันกองทัพแดง (คอมมิวนิสต์) เพราะเมื่อปี 1923 ผู้ชายทุกคนในรัสเซียถูกเรียกให้รายงานตัวเพื่อเข้าร่วมสงครามต่อต้านทหารเยอรมัน ปัจจุบันฉลองเพื่อรำลึกถึงชัยชนะเหนือกองทัพกษัตริย์เยอรมันในปี 1918 นอกจากนี้ วันนี้ถือกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นวันเพื่อสุภาพบุรุษ บรรดาผู้หญิงจะมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ชายเป็นสัญลักษณ์

8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women’s Day)
เป็นวันฉลองวันสตรีสากลที่สหประชาชาติกำหนดขึ้น วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากในรัสเซีย และถือว่าเป็นวันหยุดราชการ ในวันนี้ผู้ชายจะมอบของขวัญให้กับผู้หญิง โดยปกติแล้วมักจะเป็นดอกไม้ หรือบางคนก็จะช่วยภรรยาในงานบ้าน เช่น เข้าครัวเพื่อทำอาหาร ให้กับผู้หญิง เป็นต้น

1 พฤษภาคม วันแรงงาน (Labor Day)
ถือเป็นวันของกรรมกรผู้ใช้แรงงาน ในรัสเซียยังถือเป็นวันฉลองฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย เดิมพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศเป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการ ในฐานะ “วันกรรมกรผู้ใช้แรงงาน” เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของชนชั้นกรรมกรซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระบบคอมมิวนิสต์ มีการเดินสวนสนามของทหารและการเดินขบวนของกรรมกรประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 1917 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงปี 1992 ได้เปลี่ยนเป็น “วันฤดูใบไม้ผลิและแรงงาน” หลังจากเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตย ปัจจุบันผู้คนยังให้ความความสำคัญแก่วันแรงงานเช่นเดิมเหมือนในสมัยโซเวียต ส่วนใหญ่มักพักผ่อนโดยการออกไปตามป่าเพื่อย่างบาร์บีคิวกินกันในหมู่ญาติสนิท มิตรสหาย

9 พฤษภาคม วันแห่งชัยชนะสงคราม (Victory Day)
เป็นวันที่ทหารนาซีเยอรมันยอมจำนนต่อกองทัพโซเวียตในปี 1945 หลังจากรบยืดเยื้อกันมายาวนานกว่า 4 ปี จากผลของสงครามดังกล่าว มีทหารโซเวียตล้มตายไปกว่า 20 ล้านคน

12 มิถุนายน วันประกาศอิสรภาพ (Independence Day)
เป็นวันที่ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน ประกาศตั้งประเทศรัสเซียออกจากสหภาพโซเวียตเป็นประเทศใหม่ เมื่อปี 1994 และวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการของรัสเซียเช่นกัน

1 กันยายน วันแห่งความรู้ (Knowledge Day)
วันแรกของปีการศึกษาในทุกโรงเรียนและทุกภูมิภาคของรัสเซีย เด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนพร้อมกับดอกไม้เพื่อมอบให้ครู

4 พฤศจิกายน วันเอกภาพแห่งมวลชน (People’s Unity Day)
เป็นวันเป็นวันที่มีการรวมตัวกัน ของชาวมอสโกโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานะในสังคมเพื่อทำการต่อต้าน การรุกรานของโปแลนด์ที่เข้ามาในปี 1612

7 พฤศจิกายน วันแห่งการปฏิวัติ (Revolution Day)
ในสมัยสหภาพโซเวียต วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากโดยมีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ และมีการเดินขบวนสวนสนามของเหล่าทหาร ในสมัยนั้นวันเป็นวันหยุดราชการวันหนึ่ง แต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 การเฉลิมฉลองก็เริ่มลดน้อยลง แต่วันนี้ก็ยังคงถือเป็นวันหยุดราชการอยู่ จนกระทั่งปี 2005 ได้มีประกาศยกเลิกให้เป็นวันหยุดราชการ และเปลี่ยนวันหยุดราชการมาเป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน แทน โดยมีชื่อเรียกว่า People’s Unity Day วันปฎิวัติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม ยึดตามปฎิทินเก่า

12 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)
เป็นวันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 1993 เนื่องจากรัฐธรรมนูญเดิมที่ใช้มาก่อนหน้านี้เป็นของรัฐบาลสหภาพโซเวียต)

นอกจากนี้ชาวรัสเซียชื่นชอบวันหยุดเฉลิมฉลองมาก ปัจจุบันนี้ วันสำคัญอื่นๆ ที่ชาวโลกฉลอง ชาวรัสเซียก็ร่วมเฉลิมฉลองด้วยกัน เช่น วันวาเลนไทน์ วันคริสต์มาส (ทั้งคาทอลิกและออร์โธดอกส์) เช่น วันที่ 1 เมษายน หรือที่เรียกว่าวันแห่งการหัวเราะ (April’s fools day) หรือจะเป็นวันฮอลโลวีน ฯลฯ วันหยุดของรัสเซียหากตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมีการหยุดชดเชยเช่นเดียวกันกับในประเทศไทย ช่วงวันหยุดยาว เช่น เทศกาลปีใหม่ ชาวรัสเซียมักจะเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างเมืองและพักผ่อน ส่วนวันหยุดอื่นๆ คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาเพื่อเดินทางไปดาช่า (Dasha) หรือบ้านพักต่างอากาศนอกเมืองเพื่อชื่นชมธรรมชาติ

ขอขอบคุณที่มาจาก :  http://th.thaiembassymoscow.com/info/?section=s3&artid=26