Blog » Udachi Stories » โครงการการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก

โครงการการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก

  Posted by adminโครงการการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก (Russia / Eastern Europe Watch)

ขอเชิญร่วมการเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

โดยผู้สนใจกรุณาติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าทาง E-mail: russiaeasterneuropewatch@gmail.com

Russia/Eastern europe