Blog » ข่าว News Новости » ถนนแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเลนินกราด(เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)ถูกปิดล้อมจากนาซี

ถนนแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเลนินกราด(เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)ถูกปิดล้อมจากนาซี

  Posted by adminเลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

เลนินกราด

 

บนท้องถนนอิตาลีอ๊านสกายาและจตุรัสมาเนียชสกายา ใจกลางกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีการริเริ่มโปรเจ็คครบรอบ 70 ปี แห่งการปลดปล่อยเมืองเลนินกราด(เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)จากเหล่ากองทัพนาซี ที่ถูกปิดล้อมกว่า 900 วันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า “ถนนแห่งชีวิต”

โปรเจ็คถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ในส่วนแรก คือ การเก็บรักษาความทรงจำและสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต โดยจะมีการนำพาหนะที่ใช้ในช่วงสงครามมาจัดแสดง อาทิ รถราง รถเมล์ รถทหารชนิดต่างๆ รวมไปถึงของใช้ต่างๆ และรูปภาพแห่งความทรงจำจากเหตุการณ์ การจัดแสดงในครั้งนี้เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รู้ถึงความเป็นอยู่ของเลนินกราดในยามสงคราม และการต่อสู้เพื่อชัยชนะเหนือเหล่าศัตรูอย่างกล้าหาญ

ในส่วนที่ 2 โปรเจ็คถูกเรียกว่า “เสียงเล่าขานของความทรงจำ” โดยจะมีการจัดแสดงภาพยนต์และการแสดงในโรงละคร และการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ในช่วงที่เมืองถูกปิดล้อม

ข้อมูลจาก: rg.ru