Blog » Udachi Stories » ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาไทย-รัสเซีย

ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาไทย-รัสเซีย

  Posted by adminอัครราชทูตนำทีมนักการทูตเข้าพบสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัสเซีย

เพื่อปูทางในการขยายความสัมพันธ์ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมให้แก่สถาบันการศึกษาและวิจัยของไทย

cr: สถานทูตไทยในรัสเซีย
http://tpu.ru/en/news-events/410/
#udachi #thaiembassy #education #russia

 

ศึกษาต่อรัสเซีย

ศึกษาต่อรัสเซีย